Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

toughone
0387 14d1 420
"Zdarza mi się zastanawiać kiedy dasz dyla
Dam ci spać teraz, ty mi kiedyś dasz syna
Gaszę światło, kładę się i w twą szyję wpijam
Teraz słyszę tylko wiatr, tak mi życie mija"
Reposted bycoolenough coolenough
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy

April 20 2017

toughone

April 19 2017

7200 2382 420
Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viaazazel azazel
8728 4dcf
Reposted fromElfirella Elfirella viaazazel azazel
toughone
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaazazel azazel
toughone
1220 58a5 420
Reposted fromShini Shini viaazazel azazel
toughone
2351 dc39 420
Reposted fromthirdapril thirdapril viaazazel azazel
toughone
Człowiek którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaazazel azazel
0061 022f 420
Reposted fromjamesryanhaywood jamesryanhaywood viaazazel azazel
toughone
4335 b451 420
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viasoko soko
toughone

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viasoko soko
toughone
Reposted fromjasminum jasminum viasoko soko
toughone
7205 026c 420
Reposted fromamatore amatore viasoko soko

April 06 2017

toughone
2508 cbae 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
toughone
toughone
"Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?"
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromzoou zoou
toughone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...